Aanmelden dynamictennis

Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan DIOS afdeling dynamictennis om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, deze bedraagt € 15,88 per maand.                    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.