Bestuur

Het hoofdbestuur van DIOS – Dinxperlo Omnisport is als volgt samengesteld:

Voorzitter Wijnand Rigter
Secretaris Erik Wildenbeest
Penningmeester Remco van Maanen
Jeugdbeleid, tevens plv. voorzitter    Jan van der Horst
Evenementen en activiteiten Maartje Hakze
Sponsoring en PR Koos Nederlof
Vrijwilligersbeleid en coördinatie vrijwilligers Hans ter Beek
Notulist Nienke Geven

Elke tak van sport heeft zijn eigen deelbestuur, vormgegeven via dezelfde aandachtsgebieden als bij het hoofdbestuur. Deze besturen houden zich voornamelijk bezig met de direct sportgerelateerde zaken, o.a.:

  • Werving van vrijwilligers voor deelname aan het bestuur, commissies, geven van trainingen, helpen en begeleiden bij wedstrijden en toernooien;
  • Regelen van gebruik sporthal voor de eigen tak van sport binnen de toegewezen gebruiksuren;
  • Communicatie met de leden binnen de eigen tak van sport over sportgerelateerde onderwerpen